Фото Јонче Илиевски Мурато

м.в.Антена на Пелистер…

Да ни се множи…

Leave a Reply