Две нови улици, од касарна према Џепането (лево) и улицата десно кај некогашниот полигон за вежбање на војската
Улицата (лево) завршува веднаш до Џепането
Поглед одозгора према Битола
Поглед према Смолево и неколкуте нови објекти кои тука се изградени
Поглед према авионите и Битола
Градба на нова зграда во близина на комплексот Јури
Новиот Ангромаркет (десно) во нејзина непосредна близина и тука е планирана новата бензинска пумпа на Макпетрол (на местото од некогашната армиска бензиска пумпа)

Новиот грандиозен објект најверојатно на КАМ, во непосредна близина на ул. Партизанска карши постојката Симпо (делумно завршен)

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here