4 C
Bitola,MKD
Wednesday, January 23, 2019
Дома ЛабавО....

ЛабавО....

Лабаво: Ѕвездата е родена!

...за Битола и битолчани

И Битола во популарниот “10 Year challenge”

...за Битола и битолчани

ЛабавО: Откопано најстрашното цвекло во битолско!

Предупредување: Видеото најстрого забрането за тие со слабо срце!

ЛабавО: За Нова година во една битолска кафана…

Беф за Нова година во една битолска кафана. Ојдоф на пејачо му залепиф 1000-ка и му рекоф на следната песна да кажи специјален поздраф...

Ела ќе дом...