Репортажа од мразарниците кај с.Горно Орехово, како мразот до касните седумдесеттите години од минатиот век се изработувал, складирал и пренесувал до крајната дестинација…

Извор Биосфера

BITOLA TOUR GUIDE / ПРЕВЗЕМЕТЕ ТУКА _____________________________________________________________________________________

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here