Денес пристигнаа штиците за шаловање и мешалиците. Утре ќе се носат околу 100 вреќи цимент и железо. Стопите и стубовите ќе почнат да се оформуваат. Доколку сте слободни и сакате да помогнете збирно место е пред горно Веро во 07.00 ч.

Благодарност до сите помагатели…

Наменска сметка за санација на планинарски дом Копанки:

BITOLA TOUR GUIDE / ПРЕВЗЕМЕТЕ ТУКА _____________________________________________________________________________________

“КОПАНКИ ЗА СИТЕ СИТЕ ЗА КОПАНКИ”

Денарска сметка
500 000000781459
Стопанска банка Битола

Девизна сметка МК075007010001290065

Стопанска банка Битола

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here