Во Битола во крајот на 19 ти и почетокот на 20 ти век имало 3000 клавири за што ја викале и “Градот на клавирите”.Поради некои поранешни сваќања клавирот симболизирал богатство, класна поделеност и во 50-тите години на 20-тиот век со процесот на национализација на многу од семејствата клавирите им биле одземени…

image
Клавирот од поставката во Музеј Битола

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here